Ringsalg til danske fugle-

og hobby avler.
Fin  ringstørrelsen.

 

Hjem

Tekstboks: mm

Klik her for at se den store liste over ringstørrelser

 Udskriv siden

Anbefalede ringstørrelser til fugle:

2,0 mm: dværgskadefinker, gulbrystet astrild og fugle i den størrelse

2,3 mm: de små afrikanske astrilder, ringastrild, tornastrild, tigerfinke, amaranter m.v.

2,5 mm: gouldsamadine og de større afrikanske pragtfinker som sommerfuglefinke, granatastrild, papegøjeamadiner, de sjældnere afrikanske astrilder, bæltefinker, mågefinker, de fleste nonner og broncefinker, timor zebrafinke, båndfinke, skadefinker, m.v.

2,7 mm: små zebrafinker, fife fancy kanarie, rødhovedet amadine, stor skadefinke, m.v.

2,9 mm: udstillings zebrafinker, farvekanarier, frøknækkere, nogle rosenfinker, m.v.

3,2 mm: mexicansk husfinke, store figurkanarier m.v.

3,5 mm: risfugle, sangtimalier og andre mindre frugt og insektædere, m.v.

3,7 mm: brillespurvepapegøje, gråhovedet dværgpapegøje, diamantdue m.v.

4,0 : bourkes parakit, gråhovedet-, jordbærhovedet - og sodbrunhovedet dværgpapegøje, diamantdue, dværgvagtel m.v.

4,5 mm: dværgpapegøjer (rød-, sorthoved, taranta), græsparakitter, svalepoarakit, hooded m.v.

5,0 mm: sangparakit, blue bonnet, m.v.

5,5 mm: nymfeparakit, stanley parakit, springparakit, små conurer, m.v.

6,0 mm: rosellaer (alm., blå, gul, browns), gedeparakit, flere Aratingaer, conurer, m.v.

6,5 mm: princesseparakit m.v.

7,0 mm: pennant, grøn rosella, ringparakitterne (Port Lincoln, Twenty Eight), hjelmvagtel, Bob White, m.v.

7,5 mm: rødvinget parakit, mindre Pionus, m.v.

8,5 mm: kongeparakit, store Pionus, m.v.

10 mm: rosa kakadu, mindre amazoner, m.v.

11 mm: de fleste amazoner, nogle kakadu, m.v.

13 mm: store amazoner, nogle større kakadu, m.c.

15 mm: blågul ara og andre store araer, m.v.